Vi utför höghöjdsjobb såsom dammsanering på höga höjder i skolor, gymnastiksalar mm.