Om Sunefalks Städtjänst

Vi är ett framgångsrikt företag, bland de äldsta i länet, som håller på att växa. Företaget startades av Gunnar Sunefalk för drygt 50 år sedan. För drygt 30 år sedan bytte företaget ägare och fortsätter i samma anda.
Vi har nu även startat upp i Örebro då kundkretsen ökat. I dag har vi ett brett utbud av städtjänster och plustjänster. Vårt arbetsområde sträcker sig över Värmland, Närke och Västmanland.